sâmbătă, 19 decembrie 2015

Impactul neplatii cererilor de rambursare asupra beneficiarilor de proiecte cu finantare POSDRU 2007-2013 si asupra gradului de absorbtie a fondurilor europene

Scrisoare deschisa

Impactul neplatii cererilor de rambursare asupra beneficiarilor de proiecte cu finantare POSDRU 2007-2013 si asupra gradului de absorbtie a fondurilor europene


Stimate Domnule Prim-ministru,
Stimata Doamna Ministru,
Stimate Domnule Director,

Având în vedere raspunsul oficial primit în data de 16 decembrie 2015 de la Help-desk-ul AM POSDRU, conform caruia nu se vor mai plati cereri de rambursare pâna la 31 decembrie 2015, dorim sa va aducem în atentie urmatoarele probleme cu care se vor confrunta beneficiarii de proiecte, în perioada imediat urmatoare.
În conformitate cu prevederile europene si nationale în vigoare, orice cheltuiala realizata în cadrul proiectelor POSDRU poate fi solicitata la rambursare daca plata efectiva aferenta acelei cheltuieli este realizata pâna la data de 31 decembrie 2015. Sute de beneficiari au depus cereri de rambursare începând cu luna august, cu certitudinea ca pâna la finalul anului vor primi sumele respective pentru a acoperi cheltuielile restante din cadrul proiectelor, cheltuieli care au devenit restante ca urmare a nerespectarii de catre AM POSDRU a termenelor contractuale de procesare si plata. Daca nu se încaseaza aceste cereri de rambursare pâna pe 30 decembrie, beneficiarii sunt în imposibilitatea de a avansa sumele respective pentru a finaliza din punct de vedere financiar proiectele. Tot ceea ce se va plati dupa 1 ianuarie 2016 reprezinta cheltuieli care nu mai pot fi solicitate spre decontare nici de beneficiari catre AM POSDRU, nici de România de la Comisia Europeana.
Neplata cererilor de rambursare pâna la 30 decembrie 2015 conduce la consecinte foarte grave, atât pentru beneficiari cât si pentru bugetul României.
Eforturile considerabile pe care beneficiarii le-au realizat pâna în momentul de fata în implementarea POSDRU 2007 – 2013 au generat o presiune financiara majora pentru acestia. Constant, beneficiarii au sustinut deficitul de lichiditati cu care programul s-a confruntat, au activat într-un sistem lipsit de predictibilitate. Nu trebuie uitat faptul ca statutul beneficiarului este unul de subcontractor al politicii sociale promovate de stat, ori prin acest demers Guvernul se afla în situatia de a pierde încrederea în relatia cu partenerii sai.
Nu este etic sa se transfere responsabilitatea deficitului de lichiditati catre beneficiari, în conditiile în care AM POSDRU nu a respectat termenele de rambursare mentionate în cadrul unui contract de finantare.
În situatia în care nu se asigura surse pentru plata cererilor de rambursare restante, beneficiarii vor demara procese colective în instanta începând cu luna ianuarie 2016, pentru recuperarea daunelor cauzate. Temeiul legal pentru aceste actiuni este reprezentat de articolul care vizeaza drepturile si obligatiile AM POSDRU/OI POSDRU delegat, respectiv: “AM POSDRU are obligatia de a efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data înregistrarii cererii de rambursare, în conditiile în care este însotita de toate documentele solicitate prin prezentul contract”.
Constatam astfel ca, într-o perioada în care cresterea absorbtiei fondurilor europene ar trebui sa fie un obiectiv important al Ministerului Fondurilor Europene, deciziile luate conduc în fapt la scaderea absorbtiei fondurilor europene.
Având în vedere cele mentionate anterior, va solicitam achitarea de urgenta a cererilor de rambursare validate si transmise la AM POSDRU, de catre OIR-uri, pâna la data de 28 decembrie 2015, precum si organizarea unei întâlniri pâna la sfârsitul acestei saptamâni în cadrul careia sa se prezinte concret modalitaiile de actiune ale Ministerului Fondurilor Europene si AM POSDRU pentru evitarea unor pierderi financiare de ordinul a sute de milioane de euro pentru bugetul de stat.

Organizatii semnatare:
Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale
Uniunea Generala a Industriasilor din România
Blocul National Sindical
Camera de Comert si Industrie a României
Patronatul Tinerilor Întreprinzatori din România
Casa de Meserii a Constructorilor
Institutul National pentru IMM-uri
PIMM Galati
Patronatul Întreprinderilor Mici si Mijllocii Iasi
Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT
Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj
CLIMM Oradea
Societatea Agricola Astra
Fundatia Corona
Camera de Comert si Industrie a Judetului Neamt
CLIMM Târgu-Mures
Asociatia Tânarul FermierSursa: Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu